page_banner

Новини

Потенциалното голямо пазарно търсене в Съчуан, Китай

Издаването на „Становища за прилагане относно всеобхватното внедряване на технологична трансформация за безопасност, защита на околната среда и енергоспестяване за промишлени предприятия“ от правителството на Съчуан на 17 април е значителна стъпка към напредъка на технологиите и цифровизацията в традиционните индустрии.Становищата излагат идеята за насърчаване на прилагането на индустриален интернет и други авангардни технологии в сектори като хранителни, химически и текстилни, за да се улесни изграждането на цифрови работилници и интелигентни фабрики.

Този ход към дигитализация и създаването на еталонни проекти за „5G+ индустриален интернет“ се очаква да има дълбоко въздействие върху индустриалния пейзаж в Съчуан.Използвайки силата на технологиите, традиционните индустрии могат да претърпят трансформация, която подобрява тяхната безопасност, опазване на околната среда и възможности за пестене на енергия.Това надграждане не само ще модернизира тези индустрии, но и ще подобри тяхната ефективност и устойчивост.

Внедряването на индустриален интернет в традиционните сектори като хранителни, химически и текстилни е особено забележително.С напреднали технологии като изкуствен интелект, анализ на големи данни и интернет на нещата, тези индустрии могат да рационализират своите операции и да подобрят производителността.Например в хранително-вкусовата промишленост използването на интелигентни сензори може да наблюдава производствените процеси в реално време, като гарантира безопасността и качеството на храните.По подобен начин в текстилната промишленост цифровизацията може да оптимизира производствените процеси и да минимизира отпадъците, което води до устойчиво производство.

Освен това политическата подкрепа от правителството на Съчуан ще насърчи благоприятна среда за развитието на индустриален интернет.Той ще насърчи сътрудничеството между технологичните компании и традиционните индустрии, насърчавайки споделянето на знания и опит.Това ще създаде възможности за иновации и разработване на нови решения, съобразени със специфичните нужди на тези отрасли.

Ускоряването на индустриалното интернет развитие в Съчуан също ще създаде значително пазарно търсене на технологични решения и услуги.Това от своя страна ще стимулира растежа на технологични компании и стартиращи фирми, специализирани в индустриални интернет приложения.Получената екосистема ще стимулира икономическото развитие в региона, привличайки инвестиции и таланти в подкрепа на трансформацията на традиционните индустрии.

В заключение, издаването на „Становища за прилагане на цялостно прилагане на трансформация на технологии за безопасност, опазване на околната среда и енергоспестяване за промишлени предприятия“ в Съчуан бележи важен крайъгълен камък в напредъка на индустриалния интернет и цифровизацията в традиционните сектори.Този ход към технологична интеграция обещава повишена безопасност, опазване на околната среда и възможности за пестене на енергия за индустрии като хранителна, химическа и текстилна.С подкрепата на политиката и търсенето на пазара, развитието на индустриалния интернет в Съчуан се очаква да се ускори, стимулирайки висококачествено икономическо развитие в региона.

qibing (7)

qibing (8)


Време на публикуване: 19 юли 2023 г